Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 282

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 282

Giữa người với người, nếu bản thân không tự cố gắng, không đem lại giá trị hay lợi ích cho người khác. Vậy thì có cầu xin người khác giúp cũng là “chịu đấm ăn xôi”. Đổi lòng tự trọng để lấy lợi ích. 

Khi cầu xin với Đức Chúa hay Đức Phật cũng vậy. Phải phân biệt rõ giữa CẦU NGUYỆN và VAN NÀI, XIN XỎ. 

Cầu nguyện là để các Ngài giúp cho mình nhìn nhận rõ vấn đề, biết cách sống trí tuệ, biết cách phát triển chính mình, biết đi đúng đường,…

Van nài, xin xỏ là đang muốn người khác làm thay mình, không muốn tự mình giải quyết vấn đề của mình. Khi có tâm như vậy thì dù là người hay là các Đấng cũng không thể giúp mình được. 

Ví dụ như mình muốn giàu chẳng hạn. Muốn giàu thì trước tiên phải cố gắng học hỏi, cố gắng làm, cố gắng vươn lên mỗi ngày, cố gắng thay đổi cải tiến bản thân,…
Như vậy thì người có nhu cầu họ sẽ cần mình giúp, đó là khách hàng. 
Người thấy mình cố gắng sẽ thương mà giúp mình, đó là quý nhân. 
Vũ Trụ cũng đáp lại khao khát nỗ lực của mình thông qua luật Nhân Quả. Có gieo thì có gặt. 
Nếu cầu nguyện thì các Ngài cũng sẽ soi đường dẫn lối cho mình đi đúng đường. 

Chứ muốn giàu mà bản thân không chịu cố gắng, ỷ lại, thích nhờ người khác giúp, nghĩ cách thao túng người khác để giành lợi ích về cho mình, không muốn bỏ sức mà chỉ muốn cầu xin để được giàu,… thì cầu nguyện đến hết đời cũng không thể toại nguyện được. 

Suy rộng ra những vấn đề khác trong cuộc sống như tu tập, chữa lành, gia đình, sức khoẻ, công việc, tình duyên, học hành,… cũng đều vậy. Chỉ có mình mới tự cứu lấy mình được. Tự cứu mình rồi “Trời” sẽ cứu. 

Cuối năm và đầu năm là thời điểm tốt để DÂNG LÊN LÒNG BIẾT ƠN và “CẦU NGUYỆN.“

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop