Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 284

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 284

 

Cuộc đời là một giấc mộng dài. Trong giấc mộng ấy lại có giấc mộng khác. Trong giấc mộng khác lại có giấc mộng khác nữa. Cứ như thế mà tạo ra vô vàn các giấc mộng. 

 

Thức tỉnh cũng có nhiều tầng như vậy. Mỗi lần thức tỉnh sẽ thoát ra khỏi một giấc mộng. Cứ như vậy đến khi hoàn toàn tỉnh thức thì gọi là thức tỉnh hoàn toàn. 

 

Mỗi lần thức tỉnh thì bản thân sẽ cảm thấy vui sướng vì vượt thoát ra khỏi ảo ảnh bấy lâu nay. Nhưng trước khi thức tỉnh thì phải trải qua vô vàn những nỗi đau, đối diện bao nhiêu tổn thương, thậm chí là chấp nhận buông bỏ chính những góc tối đã theo mình bao nhiêu năm. 

Cơ thể trải qua những sự thanh lọc, đớn đau. 

Các mối quan hệ cũng có sự thanh lọc tương ứng. 

 

Tuỳ thuộc vào giai đoạn tiến hoá và sự nỗ lực của mỗi linh hồn mà sự thức tỉnh diễn ra nhanh hay chậm. Nhưng dù nhanh hay chậm, thức tỉnh hay không thức tỉnh thì cũng đều là sự lựa chọn

của mỗi người. 

 

Tu tập là việc cả đời người, thậm chí nhiều kiếp sống. Không vội vàng, nhưng cũng không nên trễ nải. Luôn tinh tấn mỗi ngày là điều cần thiết vì cơ hội và thời gian thì luôn có giới hạn. 

 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop