Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 38

Nỗi sợ nghe tin xấu

Một điều tốt đẹp đến, chúng ta vui vẻ.

Một điều không hay đến, chúng ta lo lắng, sợ hãi.

Điều tốt đẹp đến là do nhân lành đã gieo trong quá khứ. Không muốn đón nhận cũng không được.

Điều không may đến cũng do nhân đã gieo từ quá khứ. Muốn nó không tới cũng không được.

Vậy thay vì khổ sở, lo lắng những điều không may sẽ đến với mình thì chúng ta nên ngừng gieo nhân xấu và thay đổi bản thân để tích đức. Như vậy thì chuyện không may sẽ ngày càng ít lại và chuyện lành sẽ ngày càng nhiều hơn.

Càng lo lắng, sợ hãi về những điều không may thì sẽ càng tiếp thêm năng lượng cho nó để nó đến với mình nhanh hơn. Đó là gieo nhân từ trong suy nghĩ.

Bình an xuất phát từ cách chúng ta chấp nhận và nhìn nhận mọi việc theo nhân quả.

Minh Tịnh

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop