Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 43

Tâm thức của chúng ta thường sợ hãi những điều xui xẻo. Tuy nhiên, khi nó sợ cái gì thì sẽ thường xuyên nghĩ đến cái đó.

Và khi nghĩ đến cái gì nhiều thì cái đó càng dễ xuất hiện trong cuộc sống. Rồi từ đó lại củng cố thêm cho nỗi sợ.

Thực tế thì những thứ xui xẻo xảy ra là do nghiệp. Càng sợ thì càng tiếp thêm năng lượng cho nghiệp được trổ quả.

Những điều tốt đẹp cũng vậy. Thay những suy nghĩ tiêu cực thành những suy nghĩ tốt đẹp mỗi ngày thì sẽ tiếp thêm năng lượng cho những nhân lành sớm trổ quả.

Thực tại của chúng ta đều do tâm thức mà tạo thành. Tâm thức thế nào thì cuộc sống sẽ thế ấy.

Mịnh Tịnh

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop