Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 47

Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác thì làm họ khổ, họ khổ thì mình chịu nghiệp dẫn đến sự khổ của mình trong tương lai. 

Nhận trách nhiệm của người khác thì làm bản thân khổ ngay trong hiện tại. 

Dù thế nào đi nữa thì đó cũng đều chưa cân bằng và tạo ra khổ. 

Trách nhiệm của ai thì người đó gánh, quyền lợi của ai thì người đó hưởng. Không hưởng quyền lợi của người khác và đùn đẩy trách nhiệm cho họ, cũng không nhường hết quyền lợi cho người khác và tự mình gánh vác trách nhiệm. 

Như vậy thì bớt được một sự khổ và có thêm được một chút hạnh phúc, bình an. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 47

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop