Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 48

Không biết điều mình thích là gì cũng do tổn thương. Không dám làm điều mình thích dù biết đó là điều cần làm cũng do tổn thương. 

Sự cấm đoán mà chúng ta lãnh nhận lúc nhỏ tạo nên những mô thức này. Và đó cũng do nghiệp cấm đoán người khác trong quá khứ của chúng ta. 

Thích điều mình làm và làm điều mình thích thì cuộc sống trở nên ý nghĩa. Để làm được điều đó thì cần chữa lành cho tổn thương bị cấm đoán, và bắt đầu hành trình tìm lại bản thân mình thông qua thiền và chữa lành. 

Chúc mọi người có đủ sức mạnh và sự tự tin để làm những điều đúng đắn giúp bản thân được hạnh phúc hơn. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 48

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop