Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 57

Lớn lên trong môi trường thiếu sự tôn trọng sẽ hình thành nên hai đặc điểm tính cách: Hoặc là lòng tự ái quá cao, dễ cảm thấy bị xúc phạm và sẽ xúc phạm những ai không tôn trọng mình. Hoặc là lòng tự tôn quá thấp, không tôn trọng bản thân và từ đó thu hút người khác xúc phạm mình. 

Khi xúc phạm người khác thì tạo nghiệp. Nghiệp ấy sẽ quay trở lại tiếp tục làm cho mình bị tổn thương. 
Khi tự coi thường và hạ thấp giá trị bản thân thì tự làm mình khổ. Và điều đó lại tạo điều kiện để người khác đối xử không tốt với mình. 

Dù là sống theo cách nào trong hai cách ấy thì cũng đều xuất phát từ tổn thương và thiếu cân bằng. Nên sẽ đều đem lại nghiệp và đau khổ. 

Tôn trọng chính mình, tôn trọng những thứ thuộc về mình. Tôn trọng người khác và tôn trọng những thứ thuộc về người khác. Như vậy thì bản thân sẽ thoát khỏi vòng lặp tổn thương về sự thiếu tôn trọng. 

Đôi khi tổn thương rất khó để nhìn rõ. Thiền sẽ giúp chúng ta nhìn thấu suốt mọi thứ. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 57

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop