Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 71

Mỗi quyền lợi luôn đi kèm với trách nhiệm. Và mỗi trách nhiệm luôn đi kèm với quyền lợi. Biết trách nhiệm của mình nhưng cũng cần hiểu về quyền lợi của mình.

Nếu không hiểu quyền lợi mà chỉ chỉ biết trách nhiệm thì sẽ gây nên sự ấm ức cho mình. 
Nếu nhận quyền lợi mà không có trách nhiệm thì gây nên sự ấm ức cho người khác. 

Ai ấm ức thì cũng đều không tốt, và cũng đều gây nên những hệ luỵ không đáng có. 

Chỉ chăm chăm dành lợi ích về cho bản thân thì phước sẽ dần cạn. 
Sợ bị đánh giá mà không dám nhận lợi ích thuộc về mình thì tự làm mình khổ. 

Tôn trọng quyền lợi của mình và của người khác, làm tròn trách nhiệm của mình và biết ơn khi nhận được lợi ích bản thân xứng đáng. Như vậy thì mọi sự được bền vững, hạnh phúc cho đôi bên. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 71

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop