Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 77

Đôi khi chúng ta chối bỏ những điều tốt đẹp vì cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. 

Đôi khi chúng ta sợ mất đi những điều tốt đẹp mà mình đang có cũng vì cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. 

Và đôi khi chúng ta không có được những điều bản thân xứng đáng có được cũng bởi vì cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. 

Yêu mặt tốt của mình là điều dễ làm, nhưng yêu mặt xấu của mình thì khó vô cùng. 
Nếu chúng ta ghét bỏ mặt tối của bản thân, và cảm thấy bản thân chưa đủ tốt thì cuộc đời sẽ chứng minh cho điều chúng ta tin là đúng. 

Nếu chúng ta nhìn thấu những điểm chưa tốt của bản thân, xoa dịu những tổn thương của bản thân, yêu thương và chấp nhận mặt tối của bản thân vô điều kiện. 
Khen ngợi mặt tốt và động viên mặt chưa tốt. Như vậy thì dần dần chúng ta sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc trọn vẹn, những điều tốt đẹp sẽ dần hiện diện trong cuộc sống nhiều hơn, và chúng ta cũng sẽ biết yêu thương mọi người theo cách dễ thương hơn. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 77

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop