Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 81

Một sự quan tâm đúng lúc có thể giúp người khác có thêm động lực. 
Một sự quan tâm chân thành có thể giúp cho người khác cảm thấy được sẻ chia. 
Một sự quan tâm xuất phát từ tình thương có thể giúp cho người khác cảm thấy ấm áp. 

Cũng là sự quan tâm nhưng nếu nó xuất phát từ sự giả tạo, soi mói, quan tâm cho có lệ thì nó sẽ làm cho người khác khó chịu. Đôi khi là phản ứng gay gắt với mình. 

Chúng ta muốn được người khác quan tâm chân thành, yêu thương, thấu hiểu thì cũng hãy làm điều tương tự với mọi người, đặc biệt là những người gần gũi với mình. Bạn nhé!

Minh Tịnh


Thông điệp tỉnh thức số 81

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop