Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC số 83

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC số 83

Sợ làm người khác phật lòng là đang tự làm phật lòng chính mình. 

Càng sợ làm người khác phật lòng thì bản thân sẽ càng nhún nhường, càng nhún nhường thì càng bị người khác lấn lướt, coi thường. Lâu dần sinh ra ức chế và phẫn nộ khi quá sức chịu đựng.

Không lấn lướt người khác nhưng cũng không nên quá sợ việc ai đó phật lòng. Như vậy thì mối quan hệ mới được cân bằng và thoải mái cho đôi bên. Bản thân cũng sẽ cảm thấy an bình hơn. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop