Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 93

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 93

Hôm nay mệt quá, thôi để mai tính!
Ngày mai đến! Thôi để thêm một ngày mai nữa
Rồi ngày mai lại đến, thêm một ngày mai
Ngày mai ấy mãi vẫn chưa đến
Thôi hẹn kiếp sau!

Sự trì hoãn có một sự cuốn hút kỳ lạ, ai cũng đều thích, ai cũng muốn. Nó đem lại một cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng. 

Nhưng cái gì cũng có “cái cọng giá” của nó. 

Cái giá của sự trì hoãn là ngày càng nhiều việc phải làm nhưng thời gian thì không đủ.
Cơ hội đến nhưng trì hoãn đã làm cho cơ hội bỏ đi. 
Thành tựu đứng đó chờ đợi nhưng anh bạn trì hoãn cứ níu kéo. 
Cõi “Thiên Đàng” có các vị đang chờ nhưng lại được bạn trì hoãn khuyên nhủ: để khi nào rảnh rồi thiền, rồi tu sau. Nghe theo bạn ấy và rồi không biết khi nào mới hết khổ.  

Trì hoãn thường có một cái cớ rất hay là: Giờ đang bận, để mai tính. 

Và cuối đời hai chữ còn đọng lại trong tâm là GIÁ NHƯ

Hành động quyết đoán, vượt qua tính trì hoãn thì cuộc sống ý nghĩa và cuối đời chúng ta sẽ không phải thốt ra hai từ GIÁ NHƯ ấy nữa. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop