Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 94

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 94

Chúng ta thường có xu hướng dễ dãi với người ngoài, nhưng lại khắt khe với người trong nhà. 
Thực tế thì người nhà là người cần được đối xử tử tế hơn bất kỳ ai. 

Chúng ta cũng có xu hướng thoải mái với người khác nhưng lại khắt khe với chính mình. 
Trong khi chính bản thân mình cũng là người cần được đối xử tử tế. 

Chúng ta học theo mô thức này trong quá trình trưởng thành, nhưng giờ chúng ta đã trưởng thành rồi. Đã đến lúc buông bỏ cách hành xử “lỗi thời” ấy đi để sống hạnh phúc hơn. 

Không nên dễ dãi cũng không nên khắt khe. Đối xử với người khác hay với chính mình thì cũng nên đối xử CHUẨN MỰC - TỬ TẾ. 

Như vậy thì vừa đem lại lợi lạc, vừa hạnh phúc, an vui. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop