Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 97

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 97

Một cảm giác vui vẻ thì rất tuyệt. Một sự hào hứng vừa phải với một điều gì đó cũng rất tuyệt. Nhưng khi quá hào hứng thì lại là câu chuyện khác. 

Khi cảm thấy rất hào hứng, thì cảm xúc sẽ lên cao hơn ngưỡng mà chúng ta có thể làm chủ. Lúc ấy rất dễ đánh mất chánh niệm và khó kiểm soát hành vi của mình. 

Những lúc như vậy chúng ta sẽ thường đưa ra những lời hứa, những quyết định thiếu sự chín chắn.

Một sự hào hứng thái quá đôi khi còn gây ra sự khó chịu nơi người khác. 

Vậy nên nếu thường xuyên hào hứng “quá” thì cần tập tính ĐIỀM ĐẠM và CHÁNH NIỆM. Để có thể luôn luôn làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ mọi hành động và quyết định của mình. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop