Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 99

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 99

Sự biết ơn giúp chúng ta hạnh phúc, tăng trưởng phúc đức và phát triển về nhiều mặt. 
Sự mang ơn lại mang tính ngược lại. Nó đè nặng hai vai và làm cho chúng ta đau khổ. 

Vậy nên khi giúp đỡ người khác với tâm cho đi vô điều kiện, thì giúp cho họ cảm thấy hạnh phúc và đem lòng biết ơn tự nguyện. Từ đó bản thân cũng hạnh phúc mà người nhận cũng hạnh phúc. 

Sự giúp đỡ với tâm muốn người nhận phải mang ơn mình thì ngược lại. Nó làm cho người nhận cảm giác nặng nề do phải “mang cái ơn trên vai”. 
Do đem lại đau khổ cho người nhận, nên bản thân không những không có phước từ việc cho đi, mà ngược lại còn gieo thêm nghiệp khổ đau. Bởi vậy nên sự giúp đỡ ấy đôi khi nhận lại sự phản bội.  

Vậy nên khi giúp người khác thì tốt nhất đừng mong nhận lại, hoặc đừng để cho ai biết. Như vậy thì sự giúp đỡ ấy sẽ đem lại hạnh phúc và phước lành, cho chính mình và cho cả người nhận. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop