Giỏ hàng

Sự cho đi của Hoa - Nhạc Thiền & Chữa Lành NOVADA

Chúng ta cũng có những phẩm chất như Hoa.

Đôi khi chúng ta thích giúp đỡ người khác mà không cần họ biết, cũng không cần nhận lại điều gì.

Đôi khi những phẩm chất tốt đẹp của chúng ta toả ra hương thơm thu hút người khác.

Đôi khi những điều chúng ta làm tạo nên mật ngọt cho người khác sống mà không biết.

Chúc mọi người cảm ngộ được những ý nghĩa sâu sắc từ trong việc cho đi và giúp đỡ người khác, giúp đỡ thiên nhiên, và giúp đỡ chính mình. Để từ đó góp thêm cho cuộc đời này những điều tươi đẹp, bản thân cũng cảm thấy giá trị và hạnh phúc.

Thực hành được sự cho đi vô điều kiện sẽ giúp cho đường đời và đường đạo tươi sáng hơn rất nhiều.

Link nhạc: https://youtu.be/jbCd6izdT7Q

Minh Tịnh
 
Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop